Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2014 gepubliceerd door Utrecht (Utr). De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2014-71216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | aanvraag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht (Utr)
Geo informatie (coördinaten) 132871 458978
Identifier gmb-2014-71216
Jaargang 2014
Onderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3542AR 11
Publicatiedatum 2014-12-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 71216
Publicerende organisatie Utrecht (Utr)
Straatnaam Sophialaan
Taal nl
Titel Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat, aspect afwijken van bestemmingsplan, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948
Uitgever Utrecht (Utr)
Woonplaats Utrecht