Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat, aspect afwijken van bestemmingsplan, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948
Sophialaan 21 te Utrecht
HZ_WABO-13-09948
Het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat, aspect afwijken van bestemmingsplan
Datum ontvangst aanvraag: 28-06-2013
 
U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de algemene inzagebalie in de publiekshal op de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo.
Indien u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.
 
Naar boven