Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31354
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-03-24
Datum van uitgifte 2011-04-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-162
Jaargang 2011
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype ministerie
Pskey STB14013
Publicatiedatum 2011-04-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 162
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)
Uitgever Ministerie van Justitie