Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2009-593".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-12-17
Datum van uitgifte 2009-12-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel VI van de Wet 17 december 2009 tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
Identifier stb-2009-593
Jaargang 2009
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB12882
Publicatiedatum 2009-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 593
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2009 tot Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
Uitgever Ministerie van Justitie