Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35732-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Groothuizen c.s. over de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg beëindigen na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet
Dossiernummer 35732
Dossiertitel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35732-18
Indiener M. Groothuizen
Indiener A.H. Kuiken
Indiener S.C. Kröger
Indiener S.J.F. van der Graaf
Ondernummer 18
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-02-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van het lid Groothuizen c.s. over de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg beëindigen na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet
Uitgiftedatum 2021-02-18
Vergaderjaar 2020-2021