Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35714-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-01-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorstel van wet
Dossiernummer 35714
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)
Identifier kst-35714-2
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener P.H.M. Smeulders
Ondernummer 2
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Type kamerstuk Voorstel van wet
Vergaderjaar 2020-2021