Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35582-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-11-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Paternotte over toekomstige onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen
Dossiernummer 35582
Dossiertitel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)
Identifier kst-35582-14
Indiener J.M. Paternotte
Ondernummer 14
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Motie; Motie van het lid Paternotte over toekomstige onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021