Kamerstukken in dossier 35582

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Westerveld over het helder in de wet vastleggen van de verplichtingen van het instellingsbestuur en de rechten van studenten bij het geven van een bindend studieadvies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Amendement; Amendement van de leden Paternotte en Futselaar over het beschrijven van de reguliere inschrijfperiode voor tentamens en het betrekken van de studentengeleding van de universiteitsraad en de medezeggenschapsraad bij de vaststelling van een vergoeding bij te laat inschrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Wiersma over het automatisch inschrijven van studenten voor tentamens en het betrekken van de universiteitsraad of de medezeggenschapsraad bij de te stellen regels over regels rond tentamens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van 12 over het automatisch inschrijven van studenten voor tentamens en het betrekken van de universiteitsraad of de medezeggenschapsraad bij de te stellen regels rond tentamens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Motie; Motie van het lid Paternotte over toekomstige onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Motie; Motie van het lid Wiersma over het bindend studieadvies verbreden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Motie; Motie van het lid Wiersma over scenario's voor een grotere slagkracht van de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement Westerveld ter vervanging van nr. 10 over het helder in de wet vastleggen van de verplichtingen van het instellingsbestuur en de rechten van studenten bij het geven van een bindend studieadvies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Paternotte over de mogelijkheid dat hogescholen bekostiging kunnen krijgen voor wetenschappelijk onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 35582, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal