Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35200-VI-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-06-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Nispen over de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
Dossiernummer 35200-VI
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
Identifier kst-35200-VI-10
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie; Motie van het lid Van Nispen over de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019