Kamerstukken in dossier 35200-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Jaarverantwoording 2018 Politie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie; Motie van het lid Van Nispen over de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie; Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorkomen van negatieve gevolgen van de WODC-affaire

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie; Motie van het lid Van Dam over heroverwegen van een kasschuif in 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie; Motie van het lid Van Dam over de ontwikkeling van de digitalisering van de strafrechtketen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie; Motie van het lid Van Dam over verkorting van de doorlooptijden van ernstige verkeersmisdrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie; Motie van het lid Laan-Geselschap over het fiscaal aantrekkelijk maken om naast een reguliere baan werkzaam te zijn bij de politie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Van Dam en Groothuizen over heroverwegen van een kasschuif in 2019 (t.v.v. 35200-VI-12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2019, over Jaarverslag en Slotwet 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal