Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33978-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-10-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Bosma waarmee alle bestuurders staatsdeelnemingen als bedoeld in artikel 91 van de Comptabiliteitswet 2001 onder de WNT komen te vallen
Dossiernummer 33978
Dossiertitel Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)
Identifier kst-33978-15
Indiener M. Bosma
Ondernummer 15
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-10-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT); Amendement; Amendement van het lid Bosma waarmee alle bestuurders staatsdeelnemingen als bedoeld in artikel 91 van de Comptabiliteitswet 2001 onder de WNT komen te vallen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015