Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33801-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-12-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Karabulut dat ertoe strekt dat de verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te verhuizen om een baan te krijgen of te behouden wordt geschrapt
Dossiernummer 33801
Dossiertitel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)
Identifier kst-33801-12
Indiener S. Karabulut
Ondernummer 12
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-12-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat ertoe strekt dat de verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te verhuizen om een baan te krijgen of te behouden wordt geschrapt
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2013-2014