Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33707-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Graus dat bewerkstelligt dat de mogelijkheid om de tarieven te verhogen aan banden wordt gelegd.
Dossiernummer 33707
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)
Identifier kst-33707-11
Indiener D.J.G. Graus
Ondernummer 11
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut); Amendement; Amendement van het lid Graus dat bewerkstelligt dat de mogelijkheid om de tarieven te verhogen aan banden wordt gelegd.
Uitgiftedatum 2015-01-29
Vergaderjaar 2014-2015