Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33006-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-160077
Bijlage blg-160079
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet en uitvoering motie Omtzigt en Van Vliet inzake overleg met de koepels over steunstichtingen en over stroomlijning van de periodieke giftenaftrek
Dossiernummer 33006
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)
Identifier kst-33006-17
Indiener F.H.H. Weekers
Ondernummer 17
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Brief regering; Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet en uitvoering motie Omtzigt en Van Vliet inzake overleg met de koepels over steunstichtingen en over stroomlijning van de periodieke giftenaftrek
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012