Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33006-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-11-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Neppérus ter vervanging van nr. 11 over het regelen dat eveneens giftenaftrek in de inkomstenbelasting morlijke is voor eenmalige giften aan een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel
Dossiernummer 33006
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)
Identifier kst-33006-15
Indiener P.H. Omtzigt
Indiener H. Neppérus
Ondernummer 15
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Neppérus ter vervanging van nr. 11 over het regelen dat eveneens giftenaftrek in de inkomstenbelasting morlijke is voor eenmalige giften aan een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2011-2012