Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32770-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-10-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Van der Ham en Lucas over kosteneffectieve kwijtschelding
Dossiernummer 32770
Dossiertitel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs
Identifier kst-32770-13
Indiener B. van der Ham
Indiener A.W. Lucas
Ondernummer 13
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-10-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs; Motie; Motie Van der Ham en Lucas over kosteneffectieve kwijtschelding
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012