Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-09-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32500
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-32500-6
Indiener R.H.A. Plasterk
Indiener J.C.M. Sap
Indiener W. Koolmees
Indiener E. Irrgang
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie Plasterk c.s. over het ongedaan maken van bezuinigingen op kinderopvangtoeslag, politie, onderwijs, lerarensalarissen en inburgering
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011