Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-01-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24428-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1995-12-22
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24428
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de belastingen van rechtsverkeer, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24428-11
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST12330
Publicatiedatum 1996-01-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet de vermogensbelasting 1964, e.a.; wijz. ivm terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw; Brief staatssecretaris over willekeurige afschrijving ter bevordering van bedrijfsvestigingen in economisch zwakke regio's
Vergaderjaar 1995-1996