Kamerstukken in dossier 35200

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een parlementaire enquête naar het toezicht op de vee- en vleessector en het functioneren van de NVWA (t.v.v. 35200-XIII-23)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35200-XIII, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (128 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2019, over Jaarverslagen en slotwetten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VII, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (20 kB)

  Financieel jaarverslag van het Rijk 2018; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Nijboer over inzichtelijk maken wat incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35200, nr. 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-B, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-J, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (2 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-VI, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-XII, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-A, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-XIII, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-XV, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal