34 596 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouders niet geconfronteerd moeten worden met twee keer voor hen nieuwe financiering als besloten wordt tot een systeem van directe financiering;

overwegende dat het voor ouders niet duurder zou moeten worden, omdat hun recht op toeslag wordt uitgesteld;

verzoekt de regering om, indien wetsvoorstel directe financiering voor 1 september 2017 wordt aangenomen in de Kamer, de inwerkingtreding van het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzalen uit te stellen tot de inwerkingtreding van de directe financiering;

en gaat over tot de orde van de dag

Pieter Heerma

Naar boven