Kamerstukken in dossier 32044

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 32044, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32044, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32044, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Nota van wijziging; Derde Nota van wijziging (Herdruk); Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-08-2011 2010-2011 Kamerstuk 32044, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Amendement; Amendement van het lid Recourt over het koppelen van eerbiedigende werking aan de herziening ten nadele

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32044, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Amendement; Amendement van het lid Recourt over het beperken van de herziening ten nadele tot de allerzwaarste misdrijven, tenzij het novum bestaat uit een geloofwaardige bekentenis van de gewezen verdachte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32044, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Amendement; Amendement van het lid Schouw over het beperken van de herziening ten nadele tot de allerzwaarste misdrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32044, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Motie; Motie Schouw over het hergebruik van DNA-materiaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32044, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur en Van der Staaij over het uitgangspunt dat raadsheren van de Hoge Raad die een beslissing hebben genomen over het eerder ingestelde cassatieberoep, niet beslissen op een herzieningsaanvraag t.a.v. die strafzaak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32044, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening te voordele

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32044, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal