Kamerstukken in dossier 30323

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement over duidelijker begripsbepaling van kerndoelen door deze te omschrijven als 'te bereiken inhoudelijke doelstellingen'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement over het laten vervallen van de bandbreedte en de minimale onderwijstijd te bepalen op 1040 uren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement over verplicht Frans en Duits in de onderbouw van vwo en havo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement om ook voor het derde onderbouwjaar vwo en havo kerndoelen voor te schrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement over het stellen van (bekwaamheids)eisen bij vakoverstijgend lesgeven in teamverband

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement om over vijf jaar de doeltreffendheid en de effecten te onderzoeken met name op de kwaliteit van het onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement dat ertoe strekt de ruimte die er is om in een totaal ander vak les te geven dan waarvoor men is opgeleid niet verder te vergroten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement dat ertoe strekt dat het bevoegd gezag pas een andere leraar mag aanstellen als het team is gehoord dan wel een voordracht heeft gedaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling onderbouw VO; Amendement dat ertoe strekt om leraren die vakken verzorgen waarvoor zij niet aan de bekwaamheidseisen voldoen, alsnog de verplichting en de mogelijkheid te geven om die tekorten weg te werken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 30323, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal