Kamerstukken in dossier 28088

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28088, nr. 1-2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2003 2002-2003 Kamerstuk 28088, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Amendement over het laten vervallen van actieve melding aan de inspectie als niet wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Vierde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Amendement over onder meer verwijderen van de deelbekwaamheid uit het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Amendement dat ertoe strekt afgestudeerden aan lerarenopleidingen voor het po te kunnen benoemen in de onderbouw van het vmbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Amendement over het opheffen van de uitzondering m.b.t. het voldoen aan bekwaamheidseisen voor docenten godsdienst of levensbeschouwing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Amendement over het verruimen van de periode dat onbevoegd les mag worden gegeven in het voortgezet onderwijs en de BVE-sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2004 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Amendement dat strekt tot administratieve lastenverlichting bij verlening van ontheffingen voor vervanging of tijdelijke vervulling vacature

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de beroepen in het onderwijs; Amendement dat strekt tot het verwijderen van de deelbekwaamheid uit het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 28088, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal