Kamerstukken in dossier 28000-VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp-besluit houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Besluit BIBOB)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-09-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Brief minister over een aantal bijzondere aspecten m.b.t. het grensbeloop tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 64 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (18 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Brief ministers over de uitkomsten van de heroverweging van de voornemens met betrekking tot het project Kiezen op Afstand (KOA)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 63 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (10 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Brief staatssecretaris over een wijziging van het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (16 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Lijst van vragen en antwoorden over de brief van minister Van Boxtel (GSI) van 27 februari 2002 inzake de positie van de Chinese horeca in Nederland (BZK-02-124)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 61 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (32 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Brief minister over herroeping besluit overheids- en onderwijswerknemers met recht op wachtgeld onder werking Werkloosheidswet te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Brief minister over de keuze van een nieuw salarissysteem voor de Rijksoverheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Brief minister bij adviesaanvraag, advies Raad van State en nader rapport wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur i.v.m. tussentijdse ontbinding gemeenteraden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Advies en nader rapport inzake het recht van tussentijdse ontbinding van gemeenteraden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. A Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (18 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002; Lijst van vragen en antwoorden over de wijziging ambtsinstructie commissaris van de Koning met betrekking tot de benoeming van een burgemeester

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 28000-VII, nr. 57 Tweede Kamer der Staten-Generaal