Kamerstukken in dossier 27588

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 1-2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Tweede nota van verbetering inzake het voorstel van wet en de nota van wijziging (stuk nr. 2 en stuk nr. 9)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over uitoefening van het toezicht door het College van toezicht werk en inkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement om de intake voor de ABW, IOAW en IOAZ bij de gemeenten te laten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over uitbesteding van de in deze wet bedoelde taken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over voordracht aan beide kamers van de ontwerp-regeling inzake de subsidieregeling van de Raad voor Werk en Inkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over toezicht op de besteding van reïntegratiemiddelen door het UWV via privaatrechtelijke reïntegratiebedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over één overkoepelende cliëntenraad op het gehele terrein van de sociale zekerheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over versterking van de onafhankelijkheid en het zelfstandig werken van de Inspectie Werk en Inkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over versterking van de onafhankelijkheid en het zelfstandig werken van de Inspectie Werk en Inkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27588, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal