Kamerstukken in dossier 27561

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Brief staatssecretaris bij de nota 'Nationaal Antennebeleid'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2000 2000-2001 Kamerstuk 27561, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Motie voor onafhankelijk epidemiologisch onderzoek naar de effecten van straling door antennes op langere termijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 27561, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Verslag nota-overleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 27561, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Gewijzigde motie voor een wetswijziging inzake het individuele klachtrecht van huurders ten aanzien van het plaatsen van antennes

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27561, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Brief ministers met een korte reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de GSM-basisstations

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27561, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Brief staatssecretaris over het uitstel van de inwerkingtreding van de Woningwet in relatie tot de bouwvergunning voor antenne-installaties GSM/UMTS

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 27561, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Brief ministers met een reactie op het tweede deeladvies van de Gezondheidsraad over mobiele telefoons

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 27561, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Brief staatssecretaris over een beleidsregel ter bescherming van de beroepsbevolking tegen de risico's van elektromagnetische velden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2004 2003-2004 Kamerstuk 27561, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Brief minister over gezondheidseffecten radiofrequente elektromagnetische velden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2004 2003-2004 Kamerstuk 27561, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nationaal Antennebeleid; Brief staatssecretaris in verband met aanvulling op TNO onderzoek (COFAM) naar effecten van radiofrequente velden op het welbevinden en cognitieve functies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 27561, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal