Kamerstukken in dossier 24455

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (41 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Verslag algemeen overleg over de implementatie van de wetgeving betreffende decentralisatie huisvesting primair en voortgezet onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-1998 1997-1998 Kamerstuk 24455, nr. 52 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (20 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Brief staatssecretaris met notitie over monitoring van de decentralisatie huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-1997 1997-1998 Kamerstuk 24455, nr. 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (19 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Brief staatssecretaris over monitoring decentralisatie huisvesting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 24455, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Brief staatssecretaris met een plan van aanpak voor het monitoren van het proces van de huisvesting PO/VO

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-1996 1996-1997 Kamerstuk 24455, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Brief staatssecretaris bij evaluatierapport en de beleidsnota Bekostigings-Stelsel Materieel (BSM)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-08-1996 1995-1996 Kamerstuk 24455, nr. 245h Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Brief staatssecretaris over het overleg tussen besturenorganisaties en VNG inzake modellen voor doorcentralisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-08-1996 1995-1996 Kamerstuk 24455, nr. 49 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Motie over verslaglegging en evaluatie door de regering van de voortgang van het decentralisatieproces

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-1996 1995-1996 Kamerstuk 24455, nr. 245g Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (28 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-1996 1995-1996 Kamerstuk 24455, nr. 245e Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-1996 1995-1996 Kamerstuk 24455, nr. 245f Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging WBO, ISOVSO en WVO i.v.m. decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen; Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-1996 1995-1996 Kamerstuk 24455, nr. 245d Eerste Kamer der Staten-Generaal