Kamerstukken in dossier 29628

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief minister ter aanbieding van het eindrapport over de uitvoering van het Operationeel plan 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2004 2003-2004 Kamerstuk 29628, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) naar de wijze waarop de uitwisseling van politie-informatie is georganiseerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-04-2005 2004-2005 Kamerstuk 29628, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief minister over uitwisseling politie-informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2005 2004-2005 Kamerstuk 29628, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Politie; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2008 2008-2009 Kamerstuk 29628, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Politie; Motie; Motie van het lid Van Dam over extra uitstel van de e-screener voor bestaande verloven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 29628, nr. 1000 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Politie; Motie; Motie van de leden Van Dam en Van Nispen over een basisplan voor een nieuwe Wet wapens en munitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 29628, nr. 1001 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Politie; Motie; Motie van het lid Van Dam over een risicomatrix inrichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 29628, nr. 1002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Politie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Groothuizen c.s. over toezicht op verbeterprogramma's van ondernemingen waarmee het OM een transactie overeenkomt (t.v.v. 29628-999)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 29628, nr. 1003 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Politie; Brief regering; Oriënterend onderzoek naar werkwijze informatieknooppunt contraterrorisme

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 29628, nr. 1004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Politie; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 3 februari 2021, over politie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 29628, nr. 1005 Tweede Kamer der Staten-Generaal