Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-776620".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33931
Hoofddocument kst-33931-16
Identifier blg-776620
Ondernummer 16
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Aanbiedingsbrief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de vertrouwelijke brief van een aantal leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake IORP-2
Vergaderjaar 2015-2016