Kamerstukken in dossier 33931

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33931, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Conceptbrief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33931, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 33931, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Brief regering; Triloogfase herziening van de IORP-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 33931, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de triloogfase herziening van de IORP-richtlijn (Kamerstuk 33931, nr.11)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33931, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Mededeling; Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de IORP-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33931, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Brief regering; Resultaat onderhandelingen herziening IORP-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33931, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over niet instemmen met de voorgestelde IORP-2 richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33931, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167; Brief regering; Openbaarmaking vertrouwelijke brieven herziening IORP-richtlijn en reactie op enkele vragen over de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de herziening van de richtlijn en over de regels rond collectieve waardeoverdracht naar een pensioenfonds in een andere lidstaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 33931, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanbiedingsbrief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de vertrouwelijke brief van een aantal leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake IORP-2

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 33931, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal