Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-742355".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33820
Hoofddocument kst-33820-7
Identifier blg-742355
Ondernummer 7
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Privacy Impact Assessment Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20XX
Vergaderjaar 2015-2016