Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2020 gepubliceerd door GGD IJsselland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2020-1088".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke GGD IJsselland
Geo informatie (gemeente) Dalfsen
Geo informatie (gemeente) Deventer
Geo informatie (gemeente) Hardenberg
Geo informatie (gemeente) Kampen
Geo informatie (gemeente) Olst-Wijhe
Geo informatie (gemeente) Ommen
Geo informatie (gemeente) Raalte
Geo informatie (gemeente) Staphorst
Geo informatie (gemeente) Steenwijkerland
Geo informatie (gemeente) Zwartewaterland
Geo informatie (gemeente) Zwolle
Grondslag hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&hoofdstuk=10&g=2020-07-01
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2020-01-01
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/GGD%20IJsselland/625455/CVDR625455_1.html
Jaargang 2020
Maker GGD IJsselland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-10-26
Regeling CVDR645229_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-10-27
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent delegatie en mandaat (Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020)
Uitgever GGD IJsselland
Verwijzing bgr-2020-1088
Volgnummer 1088