Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-647".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32131
Behandeld dossier 32701
Behandeld dossier 32777
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-12-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-647
Jaargang 2011
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
PS key STB14339
Publicatiedatum 2011-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 647
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 15 december 2011, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-12-29