Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2016 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32317-GR".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-06-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake instemmingsverzoek ontwerpraadsbesluiten aanvaarding Peru, Kazachstan en Zuid-Korea bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag
Dossiernummer 32317
Dossiertitel JBZ-Raad
Identifier kst-32317-GR
Ondernummer GR
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel JBZ-Raad; Brief inzake instemmingsverzoek ontwerpraadsbesluiten aanvaarding Peru, Kazachstan en Zuid-Korea bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016