Aan de orde zijn de stemmingen over tien moties, ingediend tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie, te weten:

- de motie-Timmermans c.s. over de bijdragen aan het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa (26580, nr. 3);

- de motie-Timmermans/Verhagen over een interne markt voor de Europese defensie-industrie (26580, nr. 4);

- de gewijzigde motie-Verhagen c.s. over een grotere verantwoordelijkheid van de EU voor het veiligheidsbeleid in Europa (26580, nr. 14);

- de motie-Verhagen over een Europees voedselbureau (26580, nr. 6);

- de motie-Verhagen c.s. over Brussel als enige vergaderplaats (26580, nr. 7);

- de motie-Hessing c.s. over de kwaliteit van financieel beheer en controle (26580, nr. 8);

- de motie-Hessing c.s. over verbetering van het intern functioneren van diverse instellingen (26580, nr. 9);

- de motie-Karimi over een passende verhoging van de pre-accessiesteun (26580, nr. 10);

- de motie-Karimi over Turkije (26580, nr. 11);

- de motie-Karimi over het opnemen van de co-decisieregeling voor fiscale zaken in het verdrag (26580, nr. 12).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Timmermans c.s. (26580, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Op verzoek van de leden Timmermans en Verhagen stel ik voor, hun motie (26580, nr. 4) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhagen c.s. (26580, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Op verzoek van de heer Verhagen stel ik voor, zijn motie (26580, nr. 6) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Verhagen c.s. (26580, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hessing c.s. (26580, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hessing c.s. (26580, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karimi (26580, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Op verzoek van mevrouw Karimi stel ik voor, haar moties (26580, nrs. 11 en 12) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven