Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-1416-1435".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31012
Behandeld dossier 31013
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-06-17
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1435
Identifier h-ek-20072008-1416-1435
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1416-1435
Pskey HAN8307A03
Publicatiedatum 2008-07-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 34
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 1416
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012) en het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (31013)
Vergaderjaar 2007-2008