Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het landelijk gebied (Wet op de raad voor het landelijk gebied) (24642);

Instelling van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Wet op de VROM-raad) (24673).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven