Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Het opnieuw vaststellen van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen in verband met het verbeteren van de werking van deze wet (Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) (24626);

Regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen) (24689);

Wijziging van de IJkwet in verband met de herziening van het adviesstelsel en de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie (24763);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1995 (slotwet) (24848);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995 (slotwet) (24858);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1995 (slotwet) (24866).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (24844, nr. 6) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Daarnaast stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Economische Zaken en van het Fonds economische structuurversterking over het jaar 1995 (24844, nrs. 16 en 20) voor kennisgeving aan te nemen, en voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Economische Zaken decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven