Publicaties over dossier 35047

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. RijksAMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 15 oktober 2020, houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2020 Staatsblad 2020, 418 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2020 Staatscourant 2020, 47005 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Rijkswet Download icon Open als PDF

  Rijkswet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2020 Staatsblad 2020, 104 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Wijziging van de Paspoortwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-03-2020 2019-2020 nr. 52, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-03-2020 2019-2020 nr. 22, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 3 maart 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-02-2020 2019-2020 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 7;2020-02-07

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-02-2020 2019-2020 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 6;2020-01-31

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-01-2020 2019-2020 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 5;2020-01-24

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-01-2020 2019-2020 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 4;2020-01-17

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-01-2020 2019-2020 Tweede Kamer der Staten-Generaal