Publicaties over dossier 34160

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van 14 maart 2018 tot aanpassing van enige koninklijke besluiten inzake uitstel inwerkingtreding meetellen resultaat keuzedelen bij mbo-examens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2018 Staatsblad 2018, 93 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Wet Download icon PDF (12 kB)

  Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatsblad 2016, 417 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (41 kB)

  Juridische toelichting bij motie Lucas c.s. en verkenning tot versnelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-04-2016 2015-2016 34160, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (190 kB)

  Impact analyse. Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer van de gewijzigde wet (WEB) in verband met het regelen van keuzedelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-04-2016 2015-2016 34160, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (30 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Lucas c.s. over de keuzedelen in het mbo eerder onderdeel laten zijn van de slaag/zakregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34160, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2016 Staatscourant 2016, 12221 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. AMvB Download icon PDF (82 kB)

  Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2016 Staatsblad 2016, 54 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 22 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Stb. 2015, 390) en vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel IV, tweede, derde en vierde lid, van die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2016 Staatsblad 2016, 13 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (34160); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 nr. 4, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Wet Download icon PDF (20 kB)

  Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2015 Staatsblad 2015, 390 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap