Publicaties over dossier 32812

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van 14 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het stellen van nadere voorwaarden aan de inrichting van orthopedagogisch-didactische centra in het primair onderwijs en het stellen van nadere voorwaarden aan het meetellen van onderwijstijd in het primair en voortgezet onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatsblad 2016, 235 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Wet Download icon PDF (30 kB)

  Wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2014 Staatsblad 2014, 13 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 32812, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs; Brief regering; Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 32812, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (309 kB)

  Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-10-2013 2013-2014 32812, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (66 kB)

  Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2013 Staatsblad 2013, 288 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (13 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 nr. 72, item 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Wet Download icon PDF (65 kB)

  Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2012 Staatsblad 2012, 545 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-11-2012 2012-2013 nr. 11, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Wet Download icon PDF (211 kB)

  Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2012 Staatsblad 2012, 533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap