Publicaties over dossier 32700

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (15 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 nr. 59, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (11 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 27, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011) (32810); het voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789) (32884); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat) (32700); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 19, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-12-2011 2011-2012 nr. 6, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) (30922); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252); het wetsvoorstel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) (32625); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 nr. 8, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 nr. 8, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (3 kB)

  Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2011 Staatsblad 2011, 557 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-11-2011 2011-2012 nr. 6, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (3 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 22 november 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-11-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32700, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal