Publicaties over dossier 31904

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-05-2011 2010-2011 nr. 74, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2011 Staatsblad 2011, 131 Ministerie van Economische Zaken
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2010 Staatsblad 2010, 810 Ministerie van Economische Zaken
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs (32263); het wetsvoorstel Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (32297), en het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) (32413)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2010 2010-2011 nr. 9, pagina 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 30 november 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-11-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 20 april 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-04-2010 2009-2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2010 2009-2010 nr. 49, pagina 4616 - 4639 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-02-2010 2009-2010 nr. 45, pagina 4325 - 4349 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Kamerstuk 31904)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-02-2010 2009-2010 nr. 41, pagina 3976 - 3986 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Kamerstuk 31904)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-02-2010 2009-2010 nr. 41, pagina 3989 - 4012 Tweede Kamer der Staten-Generaal