Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 3 juli 2014

Agenda Maandag 7 juli 2014 en dinsdag 8 juli 2014

A. OPENBARE BEHANDELING

Aanvang maandag 7 juli 2014 om 19.00 uur

Aanvang dinsdag 8 juli 2014 om 10.15 uur

Beëdiging van de heren A. Kops en E. Meijer

1. Behandeling

CVI, D

Verslag over het verzoekschrift van C.P.M.B. te L., betreffende dubbele belastingheffing over buitenlandse inkomsten

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 346

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 911

Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

onder voorbehoud

33 889

Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeenten

II debat (incl. hoofdelijke stemming)

33 841

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)