Kamerstukken in dossier 33841

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (25 kB)

  Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief van de minister van VWS over waarborgen voor kwaliteit, afdoening van klachten en toezicht in het WMO-domein

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 32402, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake Klachtenregeling Wkkgz – Wmo 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 32402, nr. X Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (17 kB)

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief regering; Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 33841, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1151 kB)

  Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-08-2016 2015-2016 33841, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3969 kB)

  Wisselwerking: Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-08-2016 2015-2016 33841, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1831 kB)

  Onderzoek naar de deelname van private partijen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-08-2016 2015-2016 33841, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief inzake Relatie Wkkgz - Wmo 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 32402, nr. T Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (257 kB)

  Brief aan Tweede Kamer van 22 december 2015 inzake Wkkgz en Wmo

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-12-2015 2015-2016 32402, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief inzake Wkkgz enWmo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 32402, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief inzake toezeggingen debat Wmo 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 33841, nr. T Eerste Kamer der Staten-Generaal