Kamerstukken in dossier 33841

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Motie; Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendent van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33841, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal