Kamerstukken in dossier 33911

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Siderius 33911 dat regelt dat er nooit meer aan eigen bijdragen wordt gevraagd dan 10 procent van het cursusgeld.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Van Meenen 33911 dat mogelijk maakt dat per 2015, bij inwerkingtreding van deze wet, direct alle middelen voor educatie vrij beschikbaar worden gesteld.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Van Meenen dat regelt dat er geen specifieke uitkering komt voor de educatiemiddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Van Meenen dat regelt dat de figuur van de contactgemeenten uit het wetsvoorstel wordt gehaald.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Beertema over het opwerpen van een drempel om de specifieke uitkering stop te zetten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 14 over het opwerpen van een drempel om de specifieke uitkering stop te zetten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Beertema waarmee de specifieke uitkering een permanent karakter krijgt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Motie; Motie van het lid Van Meenen c.s. over een nationale aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Motie; Motie van de leden Lucas en Jadnanansing over toegang tot het vavo voor 16- en 17-jarigen met een startkwalificatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal