Kamerstukken in dossier 33911

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Lucas en Jadnanansing over de toelating van leerlingen tot het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33911, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Siderius ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat er wettelijke eisen worden gesteld bij de opleidingen educatie t.a.v. de bestrijding van laaggeletterdheid.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-08-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Brief regering; Nadere toelichting op het amendement van het lid Siderius dat regelt dat er wettelijke eisen worden gesteld aan de docenten en organisaties die onderwijzen in de (formele) trajecten om laaggeletterdheid te bestrijden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Beertema waarmee de specifieke uitkering een permanent karakter krijgt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Van Meenen dat regelt dat er geen specifieke uitkering komt voor de educatiemiddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Beertema over het opwerpen van een drempel om de specifieke uitkering stop te zetten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 14 over het opwerpen van een drempel om de specifieke uitkering stop te zetten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Meenen ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de figuur van de contactgemeenten uit het wetsvoorstel wordt gehaald.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33911, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal