Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2024 gepubliceerd door Waterschap Vallei en Veluwe. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2024-346".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vallei en Veluwe
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Vallei en Veluwe
Grondslag Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR706443/1
Grondslag artikel 82, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden]|[1.0:c:BWBR0021670&artikel=82&lid=1&g=2024-01-01
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2024-01-01
Grondslag artikel 18.6 van de Omgevingswet]|[1.0:c:BWBR0037885&artikel=18.6&g=2024-01-01
Grondslag artikel 85 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=85&g=2024-01-01
Identifier wsb-2024-346
Jaargang 2024
Maker Waterschap Vallei en Veluwe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2024-01-10
Publicatienummer 346
Regeling CVDR713604_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-11
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit aanwijzing toezichthouders
Uitgever Waterschap Vallei en Veluwe

Op de kaart