Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2024 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2024-2304".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Gebiedsmarkering (Adres) Hertmerweg 36, 7626LW, Hertme, Gemeente Borne
Identifier wsb-2024-2304
Jaargang 2024
Maker Waterschap Vechtstromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/5.23/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2024-02-12
Publicatienummer 2304
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel Aanvraag omgevingsvergunning van 8 februari 2024 voor aanleggen sloot naar Oud Bornsche Beek, sloot aanleggen vanaf Hertmerweg 36 naar de Oude Bornsche beek en wijzigen van het profiel van een oppervlaktewaterlichaam. De aanvraag heeft als dossiernummer Z-2448952.
Uitgever Waterschap Vechtstromen

Op de kaart