Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2023 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2023-2771".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier wsb-2023-2771
Jaargang 2023
Maker Waterschap Vechtstromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/5.2/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2023-03-09
Publicatienummer 2771
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel Toestemming voor het aanleggen van drainage en het aansluiten van drainage-uitmondingen op de rechter oever van waterloop WL03527 (Meineszwijk)
Uitgever Waterschap Vechtstromen

Op de kaart