Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2023 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2023-14718".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2017-07-01
Grondslag Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&g=2022-05-01
Grondslag Keur Waterschap Rivierenland 2014]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR344329/3
Identifier wsb-2023-14718
Jaargang 2023
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.15/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2023-11-28
Publicatienummer 14718
Referentienummer 2023134825
Regeling CVDR346697_13
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-11-29
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Uitgever Waterschap Rivierenland

Op de kaart